Algemene voorwaarden

1. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren en melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid dragen. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

2. Hanneke Megens, Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven en de overige staf zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan één van de cursussen en/of vakanties aangeboden via www.avontuurvanheerlijkleven.nl.

 

3. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc.

 

Betalingsvoorwaarden yogavakanties in Nederland (internationaal gelden de voorwaarden zoals genoemd onder punt 5)

4a. De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL90RABO01736.57.923 ten name van Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven, o.v.v. voornaam, achternaam en het factuurnummer.

 

4b. Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld terug gegeven.

 

4c. Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heeft Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient de factuur in elk geval voor aanvang van de yoga vakantie te zijn voldaan.

Betalingsvoorwaarden yogavakanties buiten Nederland (binnen Nederland gelden de voorwaarden zoals genoemd onder punt 4)

 

5a. De aanbetaling à 300 euro dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL90RABO01736.57.923 ten name van Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven, o.v.v. voornaam, achternaam en het factuurnummer. De aanbetaling is niet restitueerbaar.

 

5b. Het resterende bedrag dient uiterlijk vijf maanden voor vertrek te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL90RABO01736.57.923 ten name van Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven, o.v.v. je voornaam, achternaam en het factuurnummer.

 

5c. Annuleringsvoorwaarden. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld terug gegeven.Vanaf drie maanden voor de vertrekdatum is het volledige bedrag verschuldigd.

 

5d. Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heeft Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

NB – bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren – dient het volledige bedrag binnen 2 dagen – en in elk geval voor de startdatum – te zijn voldaan.

 

6. Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering & annuleringsverzekering af te sluiten.

 

7. Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven heeft het recht een cursus of vakantie te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 

8. Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of vakantie. Indien van toepassing hoort de deelnemer dit tijdig. Er wordt in dit geval geen factuur verstuurd.

 

9. Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven maakt tijdens de aangeboden reizen opnames die gebruikt kunnen worden voor zowel online en offline gebruik met betrekking tot door Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven georganiseerde activiteiten.

 

10. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

 

11. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden reizen.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.